Läs Västblocket

Senaste december 2018

Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen

Västkustens Båtförbund är en ideell organisation som verkar för främja båtlivet och värna om en levande skärgård.

Det är ett rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer.

Genom arbete för ökad säkerhet till sjöss, ökad kunskap och förståelse för en god miljö stimulerar och utvecklar vi klubbarnas båtliv

 

 

 

Varje år skadas hundratals personer i och kring sina båtar. 70 procent av dessa olyckor inträffar i hamnar. Sjösäkerhetskommittén i samarbete med flera organisationer har tagit fram en affisch om olyckor i hamnar. Tanken med denna är att ni kan skriva ut den och sätta upp den på en lämplig plats i er hamn eller klubbanläggning. Sätt gärna upp den där folk sitter eller står en stund så de har tid att fundera vad det finns för fel illustrerade. Hur många farliga situationer kan du själv upptäcka på bilden?

 

Klicka här för att ladda ner.

Aktuellt

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-03-16

Välkommen