Läs Västblocket

Senaste april 2015

Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen

Aktuellt

 

 

 

 

 

 

Västkustens Båtförbund är en ideell organisation som verkar för främja båtlivet och värna om en levande skärgård.

Det är ett rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer.

Genom arbete för ökad säkerhet till sjöss, ökad kunskap och förståelse för en god miljö stimulerar och utvecklar vi klubbarnas båtliv

 

 

Senast uppdaterad 2018-06-07

Välkommen